Lovačka sekcija

Kao u mnogim selima ravaničkog kraja i u Isakovu postoji lovačka sekcija, ona je jedna od najstarijih i najbrojnijih seoksih lovačkih udruženja u Opštini Ćuprija. Od 2004. godine redsednik sekcije je Franko Trujić, sekcija ima oko 40 članova starosti od 20 do 80 godina starosti. Inače oni su deo lovačkog udruženja « Morava » iz Ćuprije. Predsednik kaže da u sekciji ima posla tokom cele godine i da uvek ima šta da se lovi, a najviše sitne divljaci, fazana i zečeva, dok od krupne divljaci u lovištu ima Srna, Srndaća i divljih svinja.

Lovačka sekcija iz Isakova učestvuje na mnogim organizovanim lovovima u okolnim selima kao i u Rekovcu i Svilajcu, a i sami imaju jednu lovačku manifestaciju, njena funkcija je i sportskog karaktera, ali joj je i cilj solidarna zaštita od predatora. Februrara se održava Zlatna lisica, odstrel na predatore, i tada imamo oko 100 učesnika. Lov u selu nije zbog egzistencialnog značaja ili zbog mesa divljači, već je zbog samog sporta i ljubavi prema lovu. To ne podrazumeva samo odstrel, već je potrebno i održavanje lovišta, pravljenje čaka, pravljenje hranilišta za životinje, za pravog lovca tokom cele godine ima aktivnosti.