28. oktobar 2020 Upis (registracija)  Prijava 
Terms Of Use

AGREEMENT BETWEEN USER AND isakovo.com

isakovo.com veb sajt usklađuje različite veb stranice kojima rukovodi isakovo.com.

isakovo.com veb sajt Vam se nudi uz prihvatanje uslova bez izmena u terminima, uslovima, i napomenama sadržanim u njemu.Korišćenje isakovo.com veb sajta podrazumeva Vaš pristanak na sve ove termine, uslove i napomene.

MODIFICATION OF THESE TERMS OF USE

isakovo.com zadržava pravo da menja termine, uslove i napomene pod kojima se isakovo.com veb sajt nudi, uključujući ali ne ograničavajući odgovornosti vezane za korišćenje isakovo.com veb sajta.

LINKS TO THIRD PARTY SITES

isakovo.com veb sajt može da sadrži linkove do drugih veb sajtova ("Linked Sites"). Linkovani sajtovi nisu pod kontrolom isakovo.com i isakovo.com nije odgovoran za sadržaj nijednog ovakvog linkovanog sajta, uključujući, bez ograničenja, sve linkove koje sadrži linkovani sajt ili sve izmene i unošenja novih verzija linkovanih sajtova. isakovo.com nije odgovoran za webcasting niti bilo koji drugi oblik prenosa primljenog sa bilo kog drugog linkovanog sajta. isakovo.com obezbeđuje ove linkove samo kao pogodnost i pristup bilo kom linku ne podrazumeva odobrenje od isakovo.com sajta ili nekog udruživanja sa njihovim operaterima.

NO UNLAWFUL OR PROHIBITED USE

Kao uslov za Vaše korišćenje isakovo.com veb sajta, Vi garantujete isakovo.com da nećete koristiti isakovo.com veb sajt u bilo koje svrhe koje su protivzakonite ili zabranjene ovim terminima, uslovima i napomenama. Vi ne smete koristiti isakovo.com veb sajt na bilo koji način koji može da ošteti, onesposobi, preoptereti ili pogorša isakovo.com veb sajt ili da dođe u sukob sa bilo kojim delom korišćenja i uživanja u isakovo.com veb sajtu. Vi ne smete prisvojiti niti pokušati da prisvojite bilo kakav materijal ili informaciju koja nije ciljano učinjena dostupnom od strane isakovo.com veb sajta.

USE OF COMMUNICATION SERVICES

isakovo.com veb sajt treba da sadrži dnevni bilten sadržaja, čet zone, news groups, forume, zajednice, lične veb stranice, kalendare i/ili druge poruke ili komunikacijske mogućnosti napravljene da Vam omoguće da komunicirate sa širom publikom ili sa grupom (kolektivno, "Communication Services"), Vi pristajete da koristite Komunikacijske servise samo za postavljanje, slanje i primanje poruka i materijala koji su prikladni i odnose se na posebne Komunikacijske servise. Na primer, i ne kao ograničenje, Vi pristajete da kada koristite Komunikacijske servise, nećete:

 • klevetati, iskorišćavati, uznemiravati, pretiti ili na drugi način ugrožavati legalna prava (kao što su pravo na privatnost i javnost) drugih.

 • objavljivati, postavljati, dodavati, distribuirati ili širiti bilo kakvu neprikladnu, vulgarnu, klevetničku, provokativnu, prostačku, nepristojnu ili nezakonitu temu, ime, materijal ili informaciju.

 • Dodavati fajlove koji sadrže softver ili drugi materijal zaštićen zakonom o intelektualnoj svojini (ili pravima o privatnosti i javnosti) osim ako posedujete ili kontrolišete prava na to ili posedujete sva potrebna odobrenja.

 • Dodavati fajlove koji sadrže viruse, inficirane fajlove ili bilo koji drugi sličan softver ili program koji može da uništi rad drugog kompjutera.

 • Oglašavati ili nuditi na prodaju ili kupovinu bilo kakva dobra ili usluge u bilo kakve poslovne svrhe, osim ako Komunikacijski servis specijalno dopušta takve poruke.

 • Sprovoditi ili prosleđivati istraživanja, takmičenja, piramidalne šeme ili lančana pisma.

 • Skidati bilo koji fajl postavljen od strane drugog korisnika Komunikacijskog servisa za koji Vi znate, ili bi trebalo da znate, ne može biti legalno distribuiran na ovaj način.

 • Falsifikovati ili brisati bilo koje author attributions, legalne ili druge napomene porekla ili marku porekla ili izvor softvera ili drugi materijal sadržan u fajlu koji skidate.

 • Ograničavati ili ometati bilo kog drugog korisnika u upotrebi i uživanju u Komunikacijskom s servisu.

 • Kršiti bilo koji kod upravljanja ili druge odrednice koje se mogu primeniti na određeni Komunikacijski servis.

 • Prikupljati informacije o drugima, uključujući e-mail adrese, bez njihovog dopuštenja.

 • Kršiti bilo koji zakon ili regulativu u primeni.
isakovo.com nema obavezu da nadgleda Komunikacijske servise. Međutim, isakovo.com zadržava pravo da ispituje materijale poslate Komunikacijskom servisu i da uklanja neke materijale uz isključivu diskreciju. isakovo.com zadržava pravo da prekine Vaš pristup nekom ili svim Komunikacijskim servisima u bilo koje vreme iz bilo kog razloga bez obaveštavanja.

isakovo.com zadržava pravo u bilo koje vreme da otkrije neke informacije ukoliko su neophodne da se zadovolji bilo koji zakon u primeni, regulativa, legalni proces ili zahtev vlade, ili da uređuje, odbacuje ili uklanja neke informacije ili materijale, u celini ili u delovima, uz isključivu diskreciju isakovo.com.

Uvek budite oprezni kada iznosite neke lične podatke za identifikaciju o sebi ili svojoj deci u bilo kom Komunikacijskom servisu. isakovo.com ne odobrava niti kontroliše sadržaj, poruke ili informacije pronađene u bilo kom Komunikacijskom servisu i, zato, isakovo.com nema nikakvu odgovornost u vezi sa Komunikacijskim servisima niti radnjama koje proističu iz Vašeg učešća u bilo kom Komunikacijskom servisu. Menadžeri i domaćini nisu ovlašćeni portparoli isakovo.com i njihovi stavovi se nužno ne poklapaju sa stavovima isakovo.com.

Materijali pridodati Komunikacijskom servisu mogu da budu predmet ograničenja postavljanja upotrebe, reprodukcije i/ili širenja. Vi ste odgovorni za poštovanje ovih ograničenja ukoliko skidate materijale.

MATERIALS PROVIDED TO isakovo.com OR POSTED AT ANY isakovo.com WEB SITE

isakovo.com nema vlasništvo nad materijalima kojima Vi snabdevate isakovo.com (uključujući povratne informacije ili sugestije) ili postavljate, dodajete, umećete ili koje prilažete bilo kom isakovo.com veb sajtu ili njegovim pripojenim servisima (kolektivna "Prijava"). Ipak, postavljanjem, dodavanjem, umetanjem obezbeđujete ili dajete odobrenje isakovo.com, njegovim pridruženim kompanijama i neophodnim podizvođačima da koriste Vaš pristanak u vezi sa operacijama njihovog internet poslovanja uključujući, bez ograničenja, prava na: kopiranje, distribuiranje, prenošenje, javno oglašavanje, javno izvođenje, reprodukovanje, uređivanje, prevođenje i menjanje; i da objavljuje Vaše ime u vezi sa Vašom prijavom.

Nikakva naknada neće biti isplaćena zato što se koristi Vaša prijava. isakovo.com nije u obavezi da objavi ili iskoristi bilo koju od Vaših prijava kojima ste ih snabdeli i mogu ukloniti bilo koju prijavu u bilo koje vreme uz potpunu diskreciju isakovo.com.

Postavljanjem, dodavanjem, umetanjem, obezbeđujete ili prilažete svoju prijavu Vi garantujete i prikazujete da posedujete, ili obrnuto, kontrolu nad svim pravima u vezi sa prijavom kao što je to opisano u ovom delu uključujući, bez ograničenja, sva prava neophodna da Vam se obezbedi postavljanje, dodavanje, umetanje ili prijavljivanje.

LIABILITY DISCLAIMER

INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODI I USLUGE UKLJUČENI ILI DOSTUPNI PREKO isakovo.com VEB SAJTA MOGU SADRŽATI NEPRAVILNOSTI ILI ŠTAMPARSKE GREŠKE. IZMENE INFORMACIJA SE PERIODIČNO DODAJU . isakovo.com I/ILI NJEGOVI SNABDEVAČI MOGU DA POBOLJŠAVAJU I/ILI MENJAJU isakovo.com VEB SAJTA U BILO KOJE VREME. OBAVEŠTENJA DOBIJENA PREKO isakovo.com VEB SAJTA NE TREBA DA BUDU OSNOVA ZA LIČNE, MEDICINSKE, ZAKONSKE ILI FINANSIJSKE ODLUKE I VI TREBA DA KONSULTUJETE ODGOVARAJUĆE PROFESIONALCE ZA KONKRETNU POMOĆ U VAŠOJ SITUACIJI.

isakovo.com I/ILI NJEGOVI SNABDEVAČI NE ODGOVARAJU ZA PRIMERENOST, POUZDANOST, DOSTUPNOST, PRAVOVREMENOST I PRECIZNOST INFORMACIJA, SOFTVERA, PROIZVODA, USLUGA I SRODNIH GRAFIČKIH SADRŽAJA NA isakovo.com VEB SAJTA S BILO KOJIM CILJEM. U MAKSIMALNOM STEPENU DOZVOLJENOM OD STRANE ODGOVARAJUĆEG ZAKONA, SVE OVE INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODI, USLUGE I SRODNI GRAFIČKI SADRŽAJI SU OBEZBEĐENI "KAO" BEZ GARANCIJE ILI USLOVA BILO KOJE VRSTE. isakovo.com I/ILI NJEGOVI SNABDEVAČI ODRIČU SE SVIH GARANCIJA I USLOVA S OBZIROM NA OVE INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODE, USLUGE I SRODNE GRAFIČKE SADRŽAJE, UKLJUČUJUĆI I SVE GARANCIJE KOJE PROIZLAZE ILI USLOVE PRODAJE, POGODNOSTI ZA ODREĐENE USLOVE, PRAVA SVOJINE I NEPOVREDIVOSTI.

UZ MAKSIMALNU ŠIRINU DOZVOLJENU OD STRANE ODGOVARAJUĆEG ZAKONA, U BILO KOJOJ PRILICI isakovo.com I/ILI NJEGOVI SNABDEVAČI SU ODGOVORNI ZA SVE DIREKTNE, INDIREKTNE, KAZNENE, SLUČAJNE, SPECIJALNE, POSLEDIČNE ŠTETE ILI BILO KOJE ŠTETE UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETE ZA GUBITAK KORIŠĆENJA, PODATAKA ILI PROFITA, NASTALE ILI NA BILO KOJI NAČIN POVEZANE SA KORIŠĆENJEM ILI OSOBINAMA isakovo.com VEB SAJTA, ZBOG ZASTOJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA isakovo.com VEB SAJTA ILI SRODNIH SERVISA, SNABDEVANJA ILI PROPUSTA U OBEZBEĐIVANJU USLUGA, ILI ZA BILO KOJU INFORMACIJU, SOFTVER, PROIZVODE, USLUGE I SRODNE GRAFIČKE SADRŽAJE DOBIJENE PREKOisakovo.com VEB SAJTA ILI NA NEKI DRUGI NAČIN NASTALE KORIŠĆENJEMisakovo.com VEB SAJTA, BILO DA LI SE ZASNIVAJU NA UGOVORU, KRIVIČNOM DELU, NEMARNOSTI, ODREĐENOJ ODGOVORNOSTI ILI BILO ČEMU DRUGOM, ČAK I AKO isakovo.com ILI BILO KOM OD NJEGOVIH SNABDEVAČA BILO UKAZANO NA MOGUĆNOST ŠTETE. ZATO ŠTO NEKE DRŽAVE/INSTANCE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA POSLEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE, OVA POMENUTA OGRANIČENJA MOŽDA SE NE MOGU PRIMENITI NA VAS. UKOLIKO STE NEZADOVOLJNI BILO KOJIM DELOM isakovo.com VEB SAJTA ILI BILO KOJIM OD OVIH USLOVA KORIŠĆENJA, VAŠE ISKLJUČIVO PRAVO JE DA PREKINETE KORIŠĆENJEisakovo.com VEB SAJTA.

SERVICE CONTACT : info@isakovo.com

TERMINATION/ACCESS RESTRICTION

isakovo.com zadržava pravo, uz isključivu diskreciju, da obustavi Vaš pristupisakovo.com veb sajtu i srodnim uslugama ili delovima u bilo koje vreme, bez obaveštavanja. UOPŠTENO U maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, ovaj sporazum je kontrolisan zakonima Države Vašington, U.S.A. i Vi pristajete na nadležnost Suda u King Kauntiju, Vašington, U.S.A. u svim sukobima proisteklim ili povezanim sa korišćenjemisakovo.com veb sajta. Korišćenje isakovo.com veb sajta je neovlašćeno u bilo kojoj instanci koja ne sprovodi sve odredbe ovih termina i uslova, uključujući bez ograničenja ovaj paragraf. Vi pristajete da nema zajedničkih ulaganja, partnerstava, zaposlenja između Vas i isakovo.com kao rezultata ovog sporazuma ili korišćenjaisakovo.com veb sajta. isakovo.com realizacija ovog dogovora je predmet postojećih zakona i legalnih procesa i ništa od sadržaja ovog sporazuma nije u suprotnosti sa pravima isakovo.com da se povinuje Vladinim, sudskim i zakonskim primenama ili zahtevima u vezi sa Vašim korišćenjem isakovo.com veb sajta ili informacijama obezbeđenim ili prikupljenim od strane isakovo.com s obzirom na takvu upotrebu. Ukoliko se ustanovi da je bilo koji deo nevažeći ili neprimenljiv shodno zakonima u primeni uključujući, ali ne ograničavajući, garantne izjave i ograničenja odgovornosti koji su pomenuti, biće smatrano da nevažeća ili neprimenljiva odredba može biti zamenjena važećom, primenljivom odredbom koja najbliže odgovara svrsi postojeće odredbe a ostatak sporazuma će uslediti kao posledica. Ukoliko nije ovde napomenuto, ovaj sporazum podrazumeva apsolutni dogovor između korisnika i isakovo.com u skladu sa isakovo.com veb sajtom i on zamenjuje sve nekadašnje ili sadašnje razmene i ponude, bilo da su u elektronskom, usmenom ili pisanom obliku, između korisnika i isakovo.com u skladu sa isakovo.com veb sajtom. Štampana verzija ovog sporazuma i bilo kog obaveštenja u elektronskom obliku biće dostupna u sudskim ili administrativnim procedurama koje se zasnivaju ili odnose na ovaj sporazum u istoj meri i pod istim uslovima kao i druga poslovna dokumenta i podaci koji se izvorno čuvaju u štampanom obliku. Zahteva se da svi delovi ovog sporazuma i ostala srodna dokumenta budu na engleskom jeziku.

COPYRIGHT AND TRADEMARK NOTICES:

Svi sadržaji isakovo.com veb sajta su: Copyright 2007 by isakovo.com i/ili njegovi snabdevači. Sva prava zadržana.

TRADEMARKS

Nazivi stvarnih kompanija i proizvoda navedenih ovde mogu biti zaštitni znak njihovih sopstvenih vlasnika.

Na primer kompanije, organizacije, proizvodi, ljudi i događaji prikazani ovde su izmišljeni. Nijedna asocijacija na bilo koju stvarnu kompaniju, organizaciju, proizvod, ličnost ili događaj nije i ne bi trebalo da bude namerna.

Sva prava iskazana ovde su zadržana.

NOTICES AND PROCEDURE FOR MAKING CLAIMS OF COPYRIGHT INFRINGEMENT

Saglasno Članu 17, United States Code, Section 512(c)(2), sva izveštaji o povredi autorskih prava po zakonu o autorskim pravima Sjedinjenih Država treba da bude poslati agentu provajdera ovih usluga. SVA OBAVEŠTENJA KOJA SE NE ODNOSE NA SLEDEĆU PROCEDURU BIĆE PRIHVATANA BEZ ODGOVORA. Pogledaj napomenu i proceduru za podnošenje tužbe za povredu autorskih prava.


  
Novosti sela  |  Foto album  |  Foto Isakvčana  |  Informacije  |  Linkovi  |  Stara vezija  |  Vicevi dana  |  Vasa pitanja  |  Pomoć  |  Folklor
Copyright 2007 by isakovo.com   |  Izjava o privatnosti  |   Uslovi upotrebe
Concepted by Isakovo.com