28. oktobar 2020 Upis (registracija)  Prijava 
Privacy Statement

isakovo.com je namenjen zaštiti Vaše privatnosti i razvijanju tehnologije koji Vam pružaju najmoćniji i najsigurniji online doživljaj. Ova Izjava o privatnosti primenjuje se na isakovo.com veb sajta i upravlja zbirom podataka i upotreba. Korišćenjem isakovo.com veb sajta, pristajete na obaveze koje su opisane u ovoj Izjavi.

Collection of your Personal Information

isakovo.com sakuplja lične informacije za identifikaciju, kao što su Vaša e-mail adresa, ime, kućna ili adresa na poslu ili telefonski broj. isakovo.com takođe sakuplja anonimne demografske informacije, koje nisu jedinstvene za Vas, kao što su Vaš ZIP kod, godište, pol, sklonosti, interesovanja i omiljene stvari.

Postoji takođe informacija o Vašem kompjuterskom hardveru i softveru koje se automatski prikupljaju od strane isakovo.com. Ova informacija može da sadrži: Vašu IP adresu, tip pretraživača, ime domena, vreme dostupnosti i odgovarajuću veb sajt adresu. Ova informacija se koristi od strane isakovo.com za upravljanje servisom, za održavanje kvaliteta usluga, i da obezbedi generalnu statistiku koja se tiče upotrebe isakovo.com veb sajta.

Molimo imajte na umu da ukoliko Vi direktno pokažete lične informacije za identifikaciju ili osetljive lične podatke preko isakovo.com otvorene oglasne table, ova informacija može biti prikupljena ili iskorišćena od strane drugih. Primedba: isakovo.com ne čita nijednu od Vaših privatnih online komunikacija.

isakovo.com pruža mogućnost da pregledate Izjave o privatnosti veb sajtova koje odaberete da se na njih povežete sa isakovo.com tako da možete razumeti kako ti veb sajtovi prikupljaju, koriste i dele Vašu informaciju. isakovo.com nije odgovoran za Izjave o privatnosti ili druge sadržaje na veb sajtovima izvan isakovo.com i isakovo.com familije veb sajtova.

Use of your Personal Information

isakovo.com sakuplja i koristi Vaše lične informacije da upravlja isakovo.com veb sajtom i da isporučuje usluge koje Vi zatražite. isakovo.com takođe koristi Vaše lične informacije za identifikaciju da Vas informiše o ostalim proizvodima ili uslugama dostupnim na isakovo.com i njihovom usvajanju. isakovo.com može takođe da Vas kontaktira preko ankete da bi sproveo istraživanje o Vašem mišljenju o aktuelnim uslugama ili o potencijalnim novim uslugama koje mogu biti ponuđene.

isakovo.com ne prodaje, ne iznajmljuje niti daje u zakup svoju listu kupaca trećoj strani. isakovo.com može, s vremena na vreme, da Vas kontaktira u ime spoljnih poslovnih partnera o konkretnim ponudama koje mogu biti interesantne za Vas. U ovim slučajevima, Vaši jedinstveni lični podaci za identifikaciju (e-mail, ime, adresa, telefonski broj) neće biti preneti trećoj strani. U dodatku, isakovo.com može da deli podatke sa partnerima od poverenja da nam pomognu da obavimo statističke analize, pošaljemo Vam elektronsku ili poštansku poruku, obezbedimo podršku klijenata, ili sredimo za isporuke. Svim trećim stranama je zabranjeno korišćenje Vaših ličnih informacija osim za pružanje ovih usluga isakovo.com, i od njih se zahteva da čuvaju poverljivost Vaših informacija.

isakovo.com ne koristi niti otkriva osetljive lične podatke, kao što su rasa, religija, ili političke sklonosti, bez Vašeg eksplicitnog odobrenja.

isakovo.com čuva listu veb sajtova i stranica koje su naši klijenti posetili unutar isakovo.com, sa namerom da odredi koji isakovo.com servisi su najpopularniji. Ovi podaci su korišćeni za isporuku prilagođenih sadržaja i reklama unutar isakovo.com klijentima čije ponašanje otkriva da su zainteresovani za pojedine sadržaje.

isakovo.com veb sajtovi će otkriti Vaše lične podatke, bez obaveštavanja, samo ukoliko se to zahteva po zakonu ili sa čvrstim uverenjem da je takav postupak neophodan da: (a) bi bio saglasan i prilagođen članovima zakona ili da se pridržava legalnih procesa koji se primenjuju na isakovo.com ili sajtu; (b) zaštiti i odbrani prava ili imovinu isakovo.com; i, (c) događaj po hitnom postupku da se zaštiti lična sigurnost korisnika isakovo.com, ili javnosti.

Use of Cookies

isakovo.com veb sajt koristi "cookies" da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim online potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane veb servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem kompjuteru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane veb servera u domenu koji je poslao cookie Vama.

Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi prikladne pogodnosti da Vam uštede vreme. Svrha cookie-ja je da javi veb serveru da ste se vratili na određenu stranicu. Na primer, ukoliko personalizujete isakovo.com stranice, ili se prijavljujete na isakovo.com sajt ili usluge, cookie pomaže isakovo.com da ponovo pozove specifične informacije za naredne posete. Ovo pojednostavljuje proces snimanja Vaših ličnih podataka, kao adrese za oglašavnje, adrese za otpremanje, i drugo. Kada se vratite na isti isakovo.com veb sajt, podaci koje ste prethodno dali mogu biti ponovo vraćeni, tako da možete jednostavno koristiti isakovo.com detalje koje ste zahtevali.

Imate mogućnost da prihvatite ili odbijete cookie. Većina veb pretraživača automatski prihvata cookie-je, ali Vi možete izmeniti podešavanja pretraživača da odbija cookie-je ukoliko to želite. Ukoliko odaberete da odbijate cookie-je, nećete biti u mogućnosti da upotpunite doživljaj interaktivnih karakteristika isakovo.com usluga ili veb sajtova koje posećujete.

Security of your Personal Information

isakovo.com čuva Vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, korišćenja ili otkrivanja. isakovo.com čuva lične podatke za identifikaciju koje ste dali kompjuterskom serveru, čuva okolinu, štiti od neovlašćenog pristupa, korišćenja ili otkrivanja. Kada se lični podaci (kao što je broj kreditne kartice) prenose na drugi veb sajtu, to je zaštićeno korišćenjem kodiranja, kao što je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Changes to this Statement

isakovo.com će s vremena na vreme obnoviti Izjavu o privatnosti u skladu sa povratnim informacijama kompanija i korisnika. isakovo.com Vam pruža mogućnost da periodično pregledate ovu Izjavu da bi bili informisani kako isakovo.com štiti Vaše podatke.

Contact Information

isakovo.com su dobrodošli Vaši komentari koji se tiču Izjave o privatnosti. Ako verujete da se isakovo.com ne pridržava ove izjave, molimo kontaktirajte isakovo.com na info@isakovo.com. Mi ćemo uložiti razuman napor da brzo utvrdimo i otklonimo problem.

  
Novosti sela  |  Foto album  |  Foto Isakvčana  |  Informacije  |  Linkovi  |  Stara vezija  |  Vicevi dana  |  Vasa pitanja  |  Pomoć  |  Folklor
Copyright 2007 by isakovo.com   |  Izjava o privatnosti  |   Uslovi upotrebe
Concepted by Isakovo.com